รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวงชนบท หนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งเชื่อมไทย - พม่า - สปป.ลาว - จีน เริ่มเข้าพื้นที่เตรียมก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 จังหวัดพะเยาและเชียงราย กว่า 43 กิโลเมตร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con