รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวงชนบท แจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่สามารถผ่านได้ในพื้นที่ 16 จังหวัด 31 สายทาง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con