รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 4 ร่างมาตรฐานด้านพืช สอดรับมาตรฐาน ASEAN GAP

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con