รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายแพทย์ เศวตสรรฯ ชี้แจงข้อสงสัย พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดเปิดพื้นที่ Sandbox และการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con