รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงฉบับปรับปรุงใหม่ ยกมาตรฐานคุ้มครองแรงงานประมงทะเล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con