รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท. และ พม. ชี้แจงข้อร้องเรียนการขอทำบัตรประชาชนไม่คืบหน้า ทำให้ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con