รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รัฐบาลเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ รักษาการจ้างงานบัณฑิตปริญญาตรี 14,510 คน ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 เสนอ ครม. เร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con