รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผอ.ศบค. ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมมาตรการเพื่อรองรับการเปิดประเทศให้ทันในช่วง High Season ในปีนี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con