รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.เปิดมิติใหม่ตามนโยบาย BCG - Soft Power ของรัฐบาล ยกชุมชนยลวิถีบุรีรัมย์เชื่อม “นครชัยบุรินทร์” หนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con