รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ขอความร่วมมือประชาชนงดร่วมกิจกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ร่วมกันใช้วิถีชีวิตในการมีโรคระบาด smart control and living with covid-19 ป้องกันการระบาดโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con