รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงแรงงานและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงข้อเรียกร้องให้เยียวยาและฉีดวัคซีนกลุ่มมัคคุเทศก์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con