รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. ชี้แจงจำนวนการตรวจ การแยกผล ATK จำนวนการฉีดวัคซีนของไทย และช่องทางให้ชาวต่างชาติเข้าถึงการรับวัคซีน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con