รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงข้อวิจารณ์การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนที่ดินบริเวณเขากระโดงล่าช้า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con