รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. คงมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ถึง 31ส.ค.64 โดยปรับมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ให้เปิดกิจการธนาคาร/สถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้าได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con