รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ชี้แจง วัคซีนไฟเซอร์บูสเข็ม 3 ได้ทยอยฉีดกระตุ้นภูมิบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้า เน้นย้ำสสจ.จังหวัดกำกับติดตามแสดงรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างโปร่งใส

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con