รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับผลไม้ที่ส่งโดยไปรษณีย์ไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งซื้อในโครงการ “เกษตรกร Happy” เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามของกทม. สธ. และ กห.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con