รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ขอบคุณ การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และประชาชนที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญสะท้อนการทำงาน และขอให้คงการทำหน้าที่ต่อไปเพื่อรักษามาตรการการควบคุมโรค

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con