รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ชี้แจงประเภทกิจการที่เปิดทำการได้และไม่ได้ ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con