รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เปิดมาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการเพิ่มเติม ! เพิ่มทุกสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 เพิ่มประเภทกิจการเป็น 9 สาขา ขยายพื้นที่คลุม 10 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 เดือน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con