รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ฯ อธิบายข้อกำหนดเพื่อความชัดเจน เดินทางข้ามเขตได้ หากจำเป็น หรือเดินทางเพื่อรับวัคซีนตามวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con