รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ช่วย ศบค. เน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องกิจกรรมรวมกลุ่ม และการเคลื่อนย้ายผู้ใช้แรงงาน พร้อมฝากความห่วงใยไปถึงบุคลากรทางการแพทย์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con