รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ลดเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 และลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลต้องจ่ายเข้ากองทุน ฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงระบาดของโควิด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con