รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. ขอความร่วมมือไปยังครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาลที่ดูแลคนกลุ่มเปราะบางให้ได้รับวัคซีนโดยเร็ว เพื่อไม่ให้มีกลุ่มใดตกหล่น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con