รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เลขาธิการ สมช. กทม. สธ. ยืนยันบูรณาการบริหารจัดการวัคซีน เดินหน้าจัดหาวัคซีนให้คนไทยอย่างน้อย 50 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con