รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผอ. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ขอประชาชนมั่นใจความปลอดภัยของวัคซีน ร่วมฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดการแพร่ระบาดโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con