รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เน้นย้ำประชาชนที่เดินทางออกท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ รักษามาตรการสวมหน้ากาก เลี่ยงไปในพื้นที่ผู้คนหนาแน่นแออัด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con