รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรียันยันจัดสรรงบประมาณเพียงพอในรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมมั่นใจการบริหารจัดการวัคซีนในเดือนมิถุนายน ยังคงเป็นไปตามแผน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con