รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. ยืนยันผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมสำเร็จ ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่นัดหมายแน่นอน ย้ำเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากร ภายใน ธ.ค.64 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con