รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เพิ่มช่องทางลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 พร้อมปรับแผนกระจายฉีดวัคซีนโควิด-19 ยึดจำนวนผู้ติดเชื้อ พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กลุ่มเสี่ยงจำเป็น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con