รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 กรอบวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่อเนื่อง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con