รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายแพทย์โอภาส ย้ำวัคซีนทุกชนิดยังเป็นประโยชน์สามารถลดความรุนแรงของโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ ควบคู่กับมาตรการส่วนบุคคลต่างๆ ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con