รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสหภาพยุโรป (EU) ยกย่องไทยเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาประมง(IUU) อย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con