รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ย้ำเฝ้าระวังเข้มชายแดน สกัดกั้นลักลอบข้ามแดนที่อาจมาพร้อมเชื้อโควิทสายพันธ์ุที่กำลังแพร่ระบาดในมาเลเซีย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con