รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวง ขานรับ ศบค. ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด และขอเชิญชวนประชาชนใช้ M-Pass ลดเสี่ยง เลี่ยงเงินสด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con