รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นเที่ยวบินอินเดียเข้าไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con