รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-บอร์ดยุทธศาสตร์สตรีแห่งชาติ เคาะ “การแก้ปัญหาการข่มขืนและละเมิดทางเพศ” เป็นวาระแห่งชาติ จัดทำคู่มืองบประมาณสะท้อนเพศภาวะ จุรินทร์เร่ง เสนอครม.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con