รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พม. ย้ำเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบางในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con