รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเพียงพอ เร่งเดินหน้าจัดหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ให้แก่ประชาชน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมหารือมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con