รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี กำชับทุกหน่วยงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดย อว. เร่งดำเนินการแล้วกว่า 12,882 เตียง กระจายทุกภาคทั่วประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con