รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ สคร. กำกับรัฐวิสาหกิจให้มีการทำงานรูปแบบใหม่ สร้างรายได้ เน้นบริการประชาชน เพิ่มห่วงโซ่ทางธุรกิจ พร้อมเร่งรัด โครงการบ้านเคหะสุขประชา สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con