รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีขอบคุณ และให้กำลังใจบุคคลากรทุกหน่วยงาน ทั้งแพทย์ พยาบาล อสม. จนท.ตำรวจ ทหาร พลเรือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con