รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมอบสาร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ปี 2564 มอบความปรารถนาดีแด่ผู้สูงอายุทุกท่าน พร้อมสร้างความตระหนักรู้ วันแห่งครอบครัว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con