รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีอวยพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ขอให้คนไทย มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง และมีความรักความสามัคคีกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con