รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีย้ำการผลิตวัคซีนภายในประเทศไทย ดำเนินการโดยสยามไบโอไซเอนซ์ เป็นไปตามแผนและได้ผลดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจคุณภาพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con