รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.พม. ลงพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เร่งบูรณาการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางประสบภัยจากพายุฤดูร้อนกว่า 120 ครัวเรือน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con