รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ดีอีเอส จัดระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทฯ การส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con