รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ ขับเคลื่อนการก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร พร้อมเร่งสร้างการรับรู้และจัดหาที่อยู่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con