รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มอบกทม. มท. เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con