รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท.1 มอบนโยบายผู้ว่าฯ - นายก อบจ. ทั่วประเทศ เน้นย้ำบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con