รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน เน้นย้ำปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี แต่ก็ยังมีไม่น้อยที่การ์ดตก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con